O mnie

mgr Sylwia Jakus

Wykształcenie:

pedagog specjalny – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych

logopeda dyplomowany – Studia Podyplomowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

Doskonalenie zawodowe/ Szkolenia i kursy:

„Dyslalia ankyloglosyjna”

„Metody stymulacyjne w diagnozie i terapii dzieci autystycznych”

„Diagnoza i wczesna stymulacja odruchów niemowlęcych”

„Podstawy ortodoncji dla logopedów. Diagnoza i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu i wadą wymowy”

„Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym”

„Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie. Diagnoza i terapia logopedyczna”

„Wczesna diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju”

„Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”

Kurs doskonalący z zakresu Koncepcji Castillo Moralesa – uzyskanie tytułu Terapeuty Metody Castillo Moralesa.