Mgr Sylwia Jakus zajmuje się terapią logopedyczną dzieci i osób dorosłych. Jako logopeda, w swojej pracy opiera się na terapii, która obejmuje znaną metodę Castillo Moralesa.

W obecnych czasach logopedia jest bardzo docenianym sposobem eliminowania różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Jej zastosowanie pozwala stosunkowo szybko i skutecznie osiągnąć sukces w procesie leczenia wszelkich dysfunkcji mowy. Certyfikowany terapeuta logopedyczny zaprasza wszystkich chętnych na wizytę w ramach prywatnej praktyki w Poznaniu.

Zakres profesjonalnej terapii logopedycznej stanowi głównie prawidłowa diagnoza, wczesna interwencja, a także terapia właściwa następujących czynników:

wady wymowy

dysfunkcja OUN

zaburzenia poprawnej komunikacji

opóźniony rozwój mowy

Metoda Castillo Moralesa kierowana jest przede wszystkim do dzieci:

z opóźnionym rozwoje sensomotorycznym

z syndromami genetycznymi hipotonią mięśni (zespół Downa, zespół Prader-Willi, zespół Moebiusa)

po przebytej operacji twarzy z niewydolnością domykania ust

posiadających ośrodkowe zaburzenia ruchowe (porażenie dziecięce mózgowe)

z zaburzeniami funkcji ssania i połykania

posiadających rozszczep wargi i/bądź podniebienia

posiadających słabą kontrolę ślinienia

posiadających zaburzenia artykulacyjne

z asymetrią twarzy (z porażeniem nerwu twarzowego)

W przypadku osób dorosłych, metoda Castillo Moralesa jest stosowana w sytuacjach:

zaburzeń centralnego układu nerwowego

asymetrii twarzy

śpiączki, urazów mózgowo-czaszkowych

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Logopeda – Poznań

tel. 601636030.